New items
Prime : Art's Next Generation
Costume at the turn of the century : 1990-2015
Metafiguracje : omdlenie = Metafigurations : fainting : Sławomir Lipnicki
Darczyńcy polskich muzeów : historia i współczesność. T. 1
Dekada ognia : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu, luty - czerwiec 2020 = A decade of fire : Ceramics Studio, Academy of Fine Arts in Warsaw, Stara Kopalnia Centre for Art and Science in Wałbrzych, February - June 2020