New items
Only Connect... : Art and the Spectator in the Italian Renaissance
Paula Rego 1935-2022
Sztuka domeny publicznej
Obecny. Jestem? : transformacja charakteru i statusu obecności w sztuce performance, rzeźbie i instalacji = Present. Am I? : the transformation of the character and status of presence in performance art, sculpture and installation
Sztuka europejskiego baroku : Anglia, Francja = European baroque art : Great Britain, France