New items
Body : on loneliness, modifications, possibilities, and threats of the human body in the era of Anthropocone
Rynek sztuki w Polsce : raport 2018
Przestrzeń niewysłowiona : Jerzy Sołtan, Lech Tomaszewski, Andrzej Jan Wróblewski = Ineffable space : Jerzy Sołtan, Lech Tomaszewski, Andrzej Jan Wróblewski
Opis moich dzieł efemerycznych 1975-2018 : performance, obiekt-art, instalacja
Contemporary painting