New items
Męska rzecz
O fenomenie sztuk wizualnych i meandrach ich ochrony : filozofia i elementy nowej teorii i praktyki konserwacji
Design 32 : konkurs Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2021 = The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts 2021 competition
Design 32 : konkurs Najlepsze Dyplomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2022 = The Best Design Diplomas from Academies of Fine Arts and Design 2022 competition
Włodzimierz Pawlak : Dzienniki 1989-2022 = Diaries 1989-2022