Nowości
Przestrzeń geometrii = Geometry of Space : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie = Ceramic Studio, The Academy of Fine Arts in Warsaw
Dzvìn : lìteratura ta mistectvo. nr 5, 2018
Joe Zucker
Art of Polish Poster
Szkoła Artystyczna. 3(15)/2021