Nowości
Polska = Poland : Ryszard Kaja (1962-2019)
Wolność Józefa Szajny : 100xTeArt : w setną rocznicę urodzin
Na ramionach olbrzymów : wykłady na festiwalu La Milanesiana w latach 2001-2015
Zgruzowstanie : przeszłość i przyszłość ruin w architekturze
Wykłady inaugurujące rok akademicki 2015/2016