New items
Body : on loneliness, modifications, possibilities, and threats of the human body in the era of Anthropocone
Ostatni wiejscy muzykanci : ludzie, obyczaje, muzyka : ze zbiorów Andrzeja Bieńkowskiego
Książka po okładce : o współczesnym polskim projektowaniu okładek książkowych
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Drawing in the Dark