New items
Roof Garden Commission : Alex Da Corte : As Long as the Sun Lasts
Kultura miejsca : studia ofiarowane profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Historie filmu awangardowego : od dadaizmu do postinternetu
No cover
3d - der, die, das : architektura wnętrz, meble, scenografia, wzornictwo, ceramika, szkło, sztuka mediów = Innenarchitektur, Möbeln, Szenografie, Formgestaltung, Keramik, Glas, Medienkunst