Nowości
Transfashional : Experimental Fashion in the Context of Contemporary Art
In the American West
Zabytek Zadbany A.D. 2022
Dekada ognia : Pracownia Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu, luty - czerwiec 2020 = A decade of fire : Ceramics Studio, Academy of Fine Arts in Warsaw, Stara Kopalnia Centre for Art and Science in Wałbrzych, February - June 2020
Scientia & Intuitio