New items
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 3],
Data visualization for design thinking : applied mapping
Artyści z Krakowa : generacja 1970-1979 = Artists from Krakow : the generation 1970-1979
Arthur Szyk soldier in art
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji