New items
Transfashional : Experimental Fashion in the Context of Contemporary Art
Grzegorz Kozera : widzenie powtórne = the second look
Rozwiązania konserwatorsko-aranżacyjne wnętrza Kościoła św. Anny w Różanie na tle estetyki neogotyckich obiektów sakralnych na Mazowszu
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej = Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Biomorfizm w sztuce XX wieku : między biomechaniką a bezformiem