New items
Abakanowicz : konfrontacje : Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, 1.12. 2022 - 19.02. 2023
Revisiting heritage : material from the conference Revisiting heritage, 7-8 June 2018, National Museum, Warsaw
Puls.y = puls.es : Ewa Latkowska-Żychska
Agnieszka Cieślińska : bestiary = Ag̀nêška Cêslìnsʹka : bestìarìj : 07/11 - 29/11/2019 : L'viv'ska nacíonal'na galereâ mistectv ímeni B. G. Voznic'kogo
Wzornik alternatywnych symboli śmierci opatrzonych komentarzami