Nowości
Bolesław Barbacki 1891-1941 : rysunki, portrety, akty, pejzaże
Jerzy Jarnuszkiewicz : rzeźby, medale, ekslibrisy
Beuys & Duchamp : Artists of the Future
Wystawa prac studentów pracowni rzeźby prof. Adama Myjaka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Multiplied : Edition MAT and the Transformable Work of Art 1959-1965