Nowości
Napoleon Bonaparte : konsul, król, cesarz
Zabobony sztuki najnowszej : teksty polemiczne
Informator ASP w Warszawie = ASP in Warsaw prospectus
Zofia Rydet : idę dobrą drogą : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie = I am walking the good road : Municipal Bureau of Art Exhibitions in Leszno : 8.10-27.11.201
Bardo/Embodiment : Mateusz Dąbrowski, Jakub Wróblewski