Nowości
Zarys poetyki uwodzenia : o strategiach perswazyjnych w reklamie wizualnej
Logo Beginnings
Vitamin P 2 : New Perspectives in Painting
Body of the Artisan : Art and Experience in the Scientific Revolution
Czas jest najprostszą rzeczą : Dorota Kozieradzka, Michał Szuszkiewicz : Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, 8 kwietnia-17 lipca 2022 r