New items
Design i moda w przedwojennej Polsce
Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie - Wzornictwo i Moda = Faculty of Design Academy of Fine Arts in Warsaw - Design and Fashion
Wzornictwo na Myśliwieckiej : 40 lat Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Kultura miejsca : studia ofiarowane profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
V&A Sourcebook of Pattern & Ornament