New items
Kaplica w polskiej architekturze sakralnej : kierunki formowania współczesnego wnętrza sakralnego a potrzeby duchowe współczesnego człowieka, doświadczenia historyczne i nowe formy charakterystyczne dla XX i XXI wieku, na podstawie polskich realizacji oraz własnych doświadczeń projektowych i realizacji
Silent rebels : polish symbolism around 1900
Roof Garden Commission : Alex Da Corte : As Long as the Sun Lasts
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Pracownia Fotografii Kreacyjnej = Studio of Creative Photography = Der Kurs für Kreative Fotografie