New items
Foto-geniczność = Photo-Genicity
Józef Mroszczak : plakaty = posters
In the American West
Cieśniewski : a jednak życie : wystawa malarstwa w 80. rocznicę zagłady otwockich Żydów = life, after all : exhibition of paintings for the 80th anniversary of the annihilation of the Otwock Jews : 19.08-16.09.2022 : Dom parafii św. Wincentego á Paulo : Otwock ul. Mikołaja Kopernika 1
International Poster Biennale in Warsaw : the olympic games of the poster, June 9 - July 15, 2018