New items
Teresa Sztwiertnia : Utajone : malarstwo, rysunek, opowiadania
Sztuka publiczna : od obiektów do praktyk postartystycznych : brikolaż socjologiczny
Judasz
Shenzhen
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2021/2022 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2021/2022