New items
Jedyna taka w Polsce... : dzieje Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie
Von Bonnard Bis Klemke : Illustrierte Bücher und Mappenwerke aus der Sammlung Wieland Schütz = From Bonnard to Klemke : Illustrated Books and Portfolio Works from the Wieland Schütz Collection
Magia de Nájera
Biała strefa : Galeria Austriacka, Warszawa, 11.08-7.09.2006
Rzeźba w porcelanie, porcelana w rzeźbie = Porcelain sculpture, porcelain in sculpture