New items
Body : on loneliness, modifications, possibilities, and threats of the human body in the era of Anthropocone
Thomas Ruff
Wanna z kolumnadą : reportaże o polskiej przestrzeni
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Jarosław Modzelewski : obrazy z dzieciństwa, Galeria aTak, Warszawa, 26 III - 31 VII 2021 = images from childchood, aTak Gallery, Warsaw