New items
Mecenas, kolekcjoner, odbiorca : materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Katowice, listopad 1981
Raport Roczny Zespołu Rektorskiego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 2021/2022 = Annual Report of the Rectorial Team of the Academy of Fine Arts in Warsaw 2021/2022
Rozwiązania konserwatorsko-aranżacyjne wnętrza Kościoła św. Anny w Różanie na tle estetyki neogotyckich obiektów sakralnych na Mazowszu
Mieczysław Wasilewski : plakat &
Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu 1966-2018 = Wrocław School of Means of Transport Design