New items
Fanzin SF : artyści - wydawcy - fandom
Teresa Sztwiertnia : Utajone : malarstwo, rysunek, opowiadania
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Historie filmu awangardowego : od dadaizmu do postinternetu
75 lat Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku = 75 years of the Academy of Fine Arts in Gdańsk