New items
Gauguin : artist as alchemist
Grzegorz Bednarski : Piekło według Dantego : katalog wystawy = Inferno secondo Dante : catalogo della mostra = Hell inspired by Dante : catalogue of exhibition
Historia teatru
Frida : życie i twórczość Fridy Kahlo
Barbara Takenaga