New items
Józef Czapski, Grzegorz Kozera : korespondencja = Correspondence
O fenomenie sztuk wizualnych i meandrach ich ochrony : filozofia i elementy nowej teorii i praktyki konserwacji
Witkacy : sejsmograf epoki przyspieszenia = seismograph of the acceleration age
Julian Boss-Gosławski : cały ten złom = all that scrap
Na drugim planie : ukryte w ołtarzu Wita Stwosza