New items
Leokadia Jędrzejewska Winiarska : album poświęcony twórczości artystki = an album of the artist's oeuvre
09/19 : Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Prot Jarnuszkiewicz, Piotr Kopik, Anna Panek, Thomáš Rafa, Sławomir Ratajski, Paweł Susid, Włodzimierz Szymański, Jakub Wróblewski
Artists' Film
Propaganda w świecie nowych plemion : perspektywa medioznawcza
Myszka Miki : kawa "Zombo"