New items
Glaube Liebe Hoffnung : Zeitgenössische Kunst reflektiert das Christentum = Faith Love Hope : Christianity Reflected in Contemporary Art
Bruce Nauman : a contemporary
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Performans oporu
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 3],