New items
Anish Kapoor
Lygia Pape : The Skin of All
Coming out : najlepsze dyplomy ASP w Warszawie 2020 = best degree pieces Academy of Fine Arts in Warsaw 2020
Studio Ghibli : miejsce filmu animowanego w japońskiej kulturze : praca zbiorowa
44. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2019 : pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego = The 44th Painting Biennale Bielska Jesień 2019 : under the auspices of the Minister of Culture and National Heritage