Nowości
Stanisław Baj : Światło i woda = Light and water
Choroba jako metafora : AIDS i jego metafory
Hilma af Klint : Artist, Researcher, Medium
Mieczysław Wasilewski : Plakaty = Posters
Judasz