New items
Opowieści okrutne : Aleksandra Waliszewska i symbolizm
Bez gorsetu : Camille Claudel i polskie rzeźbiarki XIX wieku = Corsets off : Camille Claudel and Polish women sculptors of the 19th century
Talking Contemporary Curating
Green architecture
Plakat do filmu - film na plakacie : ze zbiorów Działu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Ossolineum i Gabinetu Kultury Współczesnej Wrocławia = Posters for films - films on posters : from the collection of the Documents of Social Life Department of the Ossolineum Library, and the Wrocław Contemporary Culture Room