New items
Napięcie w tekstach kultury
Optymalizacja metod konserwacji : zagadnienie nierównowagi wilgotnościowej w obiektach zabytkowych
History of Beads : from 30,000 B.C. to the Present
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Sean Scully : malarstwo i rzeźba = painting and sculpture