New items
Galeria -1 : Polski Komitet Olimpijski : wystawy sztuki współczesnej 2006-2016
Karol Palczak : Tym, co teraz widzę = What I Am Seeing Now
Informator ASP w Warszawie = ASP in Warsaw prospectus
Jacek Sempoliński : Z malarstwem sobie poradzę = I Think I Can Handle Painting
Mentalne Pearl Harbour = Mental Pearl Harbor : Sebastian Krok