New items
Body mirror
Animacja w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Fangor : sztuka książki, Galeria aTAK, Warszawa, 9 XII 2021-26 II 2022 = the art of the book, aTAK Gallery, Warsaw
Mors Britannica : Lifestyle and Death-Style in Britain Today
Dzvìn : lìteratura ta mistectvo. nr 5, 2018