New items
Obrazowanie jako fundament rzeczywistości : tożsamość artysty a pamięć zbiorowa = Imagery as the foundation of reality : identity of an artist and social collective memory
Longin Pinkowski : malarstwo
Vivian Maier
Ewa Bloom Kwiatkowska : re_vival notes : (nic nie jest zapomniane)
Marcel Odenbach : So Oder So