New items
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
V&A Book of Colour in Design
Body : on loneliness, modifications, possibilities, and threats of the human body in the era of Anthropocone
Body mirror
Mona Kuhn : Works