New items
Performance Art in the Second Public Sphere : Event-based Art in Late Socialist Europe
Lucyna Krakowska 1935-2004 : malarstwo : Warszawa, czerwiec 2019, Dom Artysty Plastyka
Na ramionach olbrzymów : wykłady na festiwalu La Milanesiana w latach 2001-2015
David Bowie w komiksie
Basia Sokołowska : hołd = homage Anna Atkins Louise Bourgeois, Georgia O'Keeffe, Agnes Martin