New items
Body of the Artisan : Art and Experience in the Scientific Revolution
Józef Czapski, Grzegorz Kozera : korespondencja = Correspondence
Space Synthesis : Jan St. Werner
Silvia Krivošíková
Litwa : dwa stulecia fotografii = Lithuania : two centuries of photography