Nowości
Trzcina Pascala : wystawa prac studentów, absolwentów i pedagogów Pracowni Rzeźby II, 2017-2021 : Galeria Sztuki BWA "Jatki", Nowy Targ, 2021
Na ramionach olbrzymów : wykłady na festiwalu La Milanesiana w latach 2001-2015
Cyfrowe konfrontacje 2022
Raport o stanie architektury drewnianej w Polsce
Ewa Kierska : malarka melancholii