Nowości
Porządek w projektowaniu : siatki w projektowaniu graficznym - teoria i praktyka
Manhattan
George Segal
Muzea i narody w Europie Środkowej przed pierwszą wojną światową
Proteuszowe czasy : rozpad państwowego systemu sztuki 1982-1993 : stan wojenny, druga odwilż, transformacja ustrojowa