New items
Dorota Grynczel : twórczość
Sarmacka stylizacja wizerunków Tyszkiewiczów w portretach z Łohojska : badania historycznych technik malowania XVIII-wiecznych portretów oraz ich nietypowych deformacji
Art and China after 1989 : theater of the world
Data visualization for design thinking : applied mapping
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 3],