New items
Body : on loneliness, modifications, possibilities, and threats of the human body in the era of Anthropocone
Josef Albers : interaction
Zofia Rydet : idę dobrą drogą : Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie = I am walking the good road : Municipal Bureau of Art Exhibitions in Leszno : 8.10-27.11.201
David Hockney photographs
Piotr Szulkowski : interpretacje dyscyplin olimpijskich = interpretation of olympic disciplines