Nowości
Rysunek, malarstwo, koncepcja i polichromia
Techniki malarskie caravaggionistów : badania obrazów z polskich zbiorów muzealnych
Brak okładki
Origami
Stan Appenzeller : legendarna rzeczywistość i artystyczna wyobraźnia
Piotr Szulkowski : interpretacje dyscyplin olimpijskich = interpretations of olympic disciplines