New items
Wyspiański : katalog wystawy dzieł ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie = catalogue of the exhibition of works from the collection of the National Museum in Kraków
Slow Art : The Experience of Looking, Sacred Images to James Turrell
Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem
Książka po okładce : o współczesnym polskim projektowaniu okładek książkowych
art of the 20th century : protagonists, movements and themes of art from 1900 to the present day. [Volume 4],