New items
Oczy suszy = The eyes of the drought : Dominika Kowynia
Media education as a challenge
Wojciech Fangor : Plakaty = Posters
Dla szczęśliwszej przyszłości naszych dzieci : motyw dziecka w polskim plakacie i drukach propagandowych w latach 1945-1956
Wyrażanie niewyrażalnego : mistycyzm w sztuce: literaturze, malarstwie, muzyce... : w 100-lecie śmierci Léona Bloy