New items
Informator ASP w Warszawie = ASP in Warsaw prospectus
Interviews with Francis Bacon : The Brutality of Fact
Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem
Urodzony w wolności dla wolnego życia : Władysław Bartoszewski w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich : w 100. rocznicę urodzin Profesora = Born in freedom for a life of freedom : Władysław Bartoszewski in the collections of the Ossoliński National Institute of the centenary of Professor Bartoszewski's birth
Basia Bańda : Najbardziej na świecie = Most in the world