New items
Art of Liberation : studium prasoznawcze 1988-2018 = a press study 1988-2018. T. 1,
Stado : międzyuczelniany projekt artystyczny 2022
Manhattan
Puppets : theatre, film, politics
Godło Uniwersytetu Warszawskiego : dzieje symbolu na pieczęciach uczelni ze zbiorów Muzeum UW