Nowości
Karol Palczak : Tym, co teraz widzę = What I Am Seeing Now
Mieczysław Wasilewski : plakat &
Rozwój lokalny i strategiczne zarządzanie rozwojem gminy w oparciu o dziedzictwo kulturowe
Design jako program : programowanie i projektowanie graficzne
Zbiok Czajkowski