New items
Sztuka staje się życiem, a życie sztuką... : poglądy estetyczne Lou Andreas-Salomé w przestrzeni kulturowej końca XIX i początku XX wieku
Wspominając Akademię : wysłuchane, zapisane, okazane
Koty. Tom II
O fenomenie sztuk wizualnych i meandrach ich ochrony : filozofia i elementy nowej teorii i praktyki konserwacji
Doświadczenie estetyczne i potęga owładnięcia