New items
Art of Society 1900-1945 : the Nationalgalerie Collection
Leon Tarasewicz : malarstwo : 4.08.-15.09.2017, Akademia Supraska
Basia Bańda : Najbardziej na świecie = Most in the world
Michał Anioł
Rozwiązania konserwatorsko-aranżacyjne wnętrza Kościoła św. Anny w Różanie na tle estetyki neogotyckich obiektów sakralnych na Mazowszu