Nowości
I Międzynarodowe Triennale Sztuk Graficznych w Warszawie - Imprint 2008 : 1st Kulisiewicz International Graphic Arte Triennial in Warsaw - Imprint 2008
Lust for light
Mors Britannica : Lifestyle and Death-Style in Britain Today
Clifford Ross : Sightlines
Mariusz Woszczyński : podróż