Nowości
Kuba Dąbrowski : film obyczajowy produkcji polskiej = a drama feature film of Polish production
I see a city : Todd Webb's New York
Manekin w peniuarze : Moda w II RP
Wybrane zagadnienia komunikacji wizualnej w kontekście pracy dydaktycznej Michała Klisia
Tadeusz Król : krajobraz elementy i struktury = landscape elements and textures